Terug  

Annexatie West Papua - kort chronologisch

Download Samenvatting Drooglever-rapport
of klik Referte-knop

17 Augustus 1945: Uitroepen onafhankelijkheid van IndonesiŽ.
Door Soekarno en Hatta (2 dagen na de Japanse capitulatie).

Eind 1945 tot begin 1948: Bersiap-periode
In het gezagsvacuŁm, na de Japanse capitulatie, worden duizenden Indisch-Europese, Chinese en Nederlandse burgers vermoord door honderden revolutionaire groeperingen. Nederland start politionele acties: 1e medio 1947, 2e eind 1948.

15 November 1946: Conferentie te Linggadjati
Politiek accoord: oprichting van de Nederlandse-Indonesische Unie tussen Nederland en de Verenigde Staten van IndonesiŽ (deelstaten = negara's).
Direct na de soevereiniteits-overdracht van IndiŽ aan IndonesiŽ in 1949 worden de deelstaten opgerold en onderworpen aan het gezag van Jakarta.

22 augustus 1949 tot 2 november 1949: Ronde Tafelconferentie In Den Haag
27 december 1949: Soevereiniteitsoverdracht in Amsterdam en Batavia

Nederlands Nieuw Guinea blijft een overzees gebiedsdeel van Nederland, met als beleid: zelfbeschikkingsrecht voor de papua's.

Tussen eind 1957 en midden 1962: Onteigening NL-bezittingen
Ter waarde van 4,5 miljard gulden als reactie op de Haagse weigering de Indonesische soevereiniteit over West Papua te erkennen.
Gedwongen vertrek van alle Nederlanders uit IndonesiŽ.
September 1966: Herstelbetalingen
Afgesproken herstelbetalingen door IndonesiŽ van 600 miljoen gulden in 30 jaar met 1 % rente; vanaf 1973 t/m 2003.

14 december 1960: Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. UN General Assembly Resolution 1514.
Plan-Luns wordt door de UN omgevormd van dekolonisatie door Nederland naar uitvoering door IndonesiŽ.

1 december 1961: Eerste hijsen van de vlag de Morgenster.
Na de eerdere oprichting van de Nieuw Guinea Raad op 5 april 1961.

15 augustus 1962: New York agreement
Vredesakkoord, ontworpen door diplomaat Ellsworth Bunker, tussen Nederland, IndonesiŽ en de UN. Zonder betrokkenheid Nieuw Guinea Raad.
Een half jaar UN-bestuur (UNTEA) over West Papua.
Vanaf 1 mei 1963 valt West Papua onder Indonesisch bestuur met de toezegging van een referendum in 1969.

Mei 1969: Rome overeenkomst tussen Nederland en IndonesiŽ.
Nederland laat de controle op de implementatie van het referendum volledig over aan de UN.

Juli - augustus1969:
IndonesiŽ zet het referendum in West Papua naar eigen hand.

19 november 1969: UN General Assembly Resolution 2504
De UN gaat akkoord met de uitslag van het door IndonesiŽ gemanipuleerde referendum in West Papua. Zonder protest van Nederland.

  Terug